fbpx

Emån – Klövdala till Ryningsnäs

Den andra sträckan av Emån. Denna del sträcker sig från Klövdala vid Järnforsen till Ryningsnäs. Ån omges av skogs-och betesmark. Ån är varierande i bredd och strömhastighet. Från Årena till Målilla flyter ån i slingor fram och tillbaka, så kallad meandring. Vidare söderut flyter den genom Mörlunda-platån. Här omges ån av jordbruksmark och ån blir bredare och mer lugnflytande. Emån är lätt att hitta då den flyter fram nära de större vägarna söder om Hultsfred, vilket gör att man kan hitta många platser med kort gångväg.

För den som är djur- och naturintresserad är Emån ett verkligt eldorado med massor att se. Bland annat är det många fågelarter som är knutna till ån eller de värdefulla områden som finns i nära anslutning, t.ex. beteshagar, våtmarker och jordbruksfält. I södra delen av området ligger Ryningen, en stor våtmark, som är en mycket värdefull fågellokal med cirka 200 observerade fågelarter. Där finns ett fågeltorn beläget.

Emån – Klövdala till Ryningsnäss fiskearter

 • Abborre

 • Gädda

 • Sarv
 • Brax
 • Färna
 • Mört

 • Sutare

 • Lake

 • Benlöja
 • Öring

Köp fiskekort till Emån – Klövdala till Ryningsnäs

Hultsfreds Turistbyrå

0495-24 05 05

Åke Artursson, Målilla

0495-212 21

Smålandsupplevelser (försäljning av fiskeutrustning), Mörlunda

0760-16 32 61

Tips

 • Nybörjaren: Spinnfiske efter gädda och abborre för att lära sig mera om variationer i en sjö.

 • Proffset: Flötmete med stora betesfiskar på jakt efter storgäddor.

 • Upptäckaren: Ismetaren har massor att utforska, likaså specimenmetaren

Fisket i Emån – Klövdala till Ryningsnäs

Bra att veta inför fisket

Broar över ån finns bl.a. vid Årena, Lerbo, Gårdveda, söder om Målilla, Lilla Aby, Mörlunda, Tigerstad och Ryningsnäs. Båda sidor av ån har lämpliga fiskesträckor.

Fisket i Emån- Klövdala till Ryningsnäs

Öring finns sparsamt på sträckan och man kan flugfiska vid de två strömmarna som är upplåtna till detta fiske. Dessa platser ligger vid Ämmenäs och Ryningsnäs. I övrigt kan man hitta allt fiske på sträckan. Färna kan med framgång metas vid Årena och Målilla, speciellt på sträckor som innehåller strömt vatten med varierande djupa och grunda partier. Bra gäddfiske finns runt Mörlunda. Både mete och spinn är effektivt och det är inte ovanligt med stor fisk. Mört, braxen, sutare och sarv finns vid Målilla, Lilla Aby och Mörlunda och det bästa brukar vara att bottenmeta i de lugna partierna.

Abborre kan man meta efter med småfisk som bete. Bra abborrplatser finns nedströms Årena. Löja är ett bra bete om man fiskar efter abborre, gädda och lake Det går oftast lätt att fånga dem med ett metspö, små krokar och maggots.

Ansvarig förening

Emåförbundet. Läs mer om föreningen på Emåförbundets webbplats.

Dela

Recensioner

2022-07-26T07:42:12+02:00
Till toppen