fbpx
flugfiske i Stora Hammarsjöområdet
Vy över sjön Linden
Vy över sjön Linden

Emåns totala längd är ca 22 mil. Ån börjar i Nässjö kommun och rinner ut i havet på gränsen mellan Oskarshamns- och Mönsterås kommun. Ån är klassad som Natura 2000-område med ett stort antal värdefulla arter knutna till vattensystemet, både inom flora och inom fauna. Ån innehåller drygt 30 olika fiskarter med karaktärsarter såsom mal, havsöring, lax och färna. Inom Hultsfreds kommun finns en sträcka på drygt 50 km av Emån. På denna sträcka finns två olika fiskeområden.

Det första sträcker sig från Nyboholm, Kvillsfors i väst till Klövdala i öst. Åsträckan ingår i Järnforsens fiskevårdsområde. Där ingår även sjöar som Järnsjön, Vensjön, Oppsjön och Viksjöarna ingår. Ån hittar man i anslutning till vägen som går mellan Målilla och Vetlanda. Ån omges av skogs- och odlingsmark och innehåller både strömmar och lugnflytande partier, miljöer som passar olika fiskarter och olika fiskemetoder. Där ån är smalare är det grunt och strömt och i de lugnflytande, breda och skarpa svängarna kan djupet vara ner mot 5 meter, ibland även djupare.

Emån, Nyboholm till Klövdalas fiskearter

 • Abborre

 • Gädda

 • Benlöja
 • Sutare
 • Lake
 • Mört

 • Braxen
 • Sarv
 • Färna

Köp fiskekort till Emån, Nyboholm till Klövdala

 

Tips

 • Nybörjaren: Bottenmeta i hålor och fånga braxen och mört.

 • Proffset: Fiska stor gädda med både spinn och mete.

 • Upptäckaren: Gäddfisket har en stor potential och det finns massor att utforska.

Fisket i Emån, Nyboholm till Klövdala

Bottenmete efter mört och braxen går bra på sträckan vid Fröreda där man hittar fisken i lugnflytande hålor och där ån svänger. Där kan man även hitta stor gädda och det effektivaste för att komma i kontakt med större fisk är att flötmeta med betesfisk där strömmen är lugnare. På sträckan har det tagits gädda över 12 kg och fiskar mellan 5 och 10 kg är vanligt. Även bottenmete efter gädda i djupa hålor är en bra metod. Det går också fint att spinnfiska gädda med en vobbler, jigg eller med ett skeddrag. Bra platser för grov gädda är runt Fröreda, nedströms Järnsjön och nedströms vattenkraftstationen i Järnforsen. Ibland kan man hitta större abborre i de djupa och lugnare partierna.

Vid åfiske kan man med fördel röra sig under fiskets gång och för gädda kan man lämpligen fiska av en plats i en timme varefter man förflyttar sig till en ny plats. Färna är en glupsk karpfisk som gärna håller till i anslutning till strömmande partier och på platser med sten och träd i vattnet. Färnan går att hitta i princip på hela sträckan. Bra sträckor är runt Fröreda och nedströms Järnforsen. Bra metoder för färnan är bottenmete och eftersom färnan är en allätare kan man använda många olika beten som t.ex. ost, korv, räka, bröd eller majs.

Bästa tiden för färnamete är april och maj månad men eftersom färnan är aktiv hela året kan man fiska efter den under alla årstider. Under sommaren är färnafisket med flytande bröd på ytan en höjdpunkt under fiskeåret.

Ansvarig förening

Emåförbundet. Läs mer om föreningen på Emåförbundets webbplats.

Dela

Recensioner

Karta

Alla fiskesjöar
2021-11-30T18:34:45+01:00
Till toppen