Hagelsrums masugn

Alkärrets naturreservat

Fem kilometer nordost om Målilla, vid Silveråns fall i byn Hagelsrum. Där finns resterna av Hagelsrums tredje och sista masugn.

Masugnen byggdes 1748. Då var Sverige en stormakt bland Europas järntillverkande länder. Masugnen kom till för att leverera tackjärn till stångjärnssmedjan i Storebro. Masugnen tillhörde Storebro Bruk under några decennier. Från början av 1800-talet övergick masugnen till det nybildade Rosenfors Bruk. Som tog hand om tackjärnet och bearbetade det vidare.

Hagelsrums masugn med blåsmaskinhus och vattenhjulhus byggdes år 1853. Den är den enda bevarade masugnen i Kalmar län. I maj 1748 fick Wilhelm Mauritz Pauli privilegium att anlägga en masugn på sitt eget säteri Hagelsrum. Masugnen byggdes för att understödja Paulis äldre järnbruk i Storebro med tackjärn. Den ingick tillsammans med bruken i Pauliström, Storebro och Ålhult i de s.k. Pauliströmske Verken. Den nuvarande masugnen är tredje i ordningen i Hagelsrum och byggdes 1853. Sista blåsningen skedde 1877.

Kvar finns själva masugnskroppen med kransöverbyggnaden. En trecylindrisk blåsmaskin och delar av vattenhjulet finns i sina gamla byggnader. Rester av slagghögen och några husgrunder finns också kvar.

Järnmalmen utgjordes av sjömalm, som hämtades upp ur sjöar i närheten. Träkol kom från närmsta socknar. Det flytande råjärnet från masugnen gjöts till tackor, därav namnet tackjärn.
Tackorna gick vidare till stångjärnstillverkning i Storebro och senare från 1802 till Rosenfors. En del järn gjöts på platsen till grytor, pannor, mortlar och liknande direkt från masugnen.
År 1756 blev generalmajoren och friherre Carl Fredrik Pechlin ägare till masugnen. Pechlin misstänktes senare för att vara delaktig i mordet på Gustav III. Han spärrades in på Varbergs fästning där han fick tillbringa resten av sina dagar.

Helt intill masugnen ligger inspektorsbostaden från slutet av 1700-talet, i folkmun kallad Vita Havet. Efter att masugnen lagts ned har byggnaden varit både hyreshus och affär fram till 1960-talet. Från 1994 tog Målilla-Gårdveda Hembygdsförening över masugnen. Här bedrivs sedan dess årliga byggnadsvårdsläger där deltagarna får lära sig äldre hantverkstekniker under sakkunnig ledning.

Alla kulturhistoriska miljöer
2019-11-25T08:15:22+01:00