fbpx
grahager 4000X3000
Alkärrets naturreservat
TwinPeak scaled

Ryningen är en av de största, hävda våtmarkerna i sydöstra Sverige. Det cirka 300 hektar stora området ligger på gränsen mellan Hultsfred och Högsby kommun där många fågelarter kan skådas. Området är lättillgängligt med två fågeltorn, en plattform, parkeringar, leder och informationsskyltar.

Området utgjordes en gång av vidsträckta våtmarker där Emån och andra vattendrag tidvis svämmade över den naturliga vegetationen, där man sommartid skördade vinterfoder till djuren. Genom en sänkning av sjön Ryningen 1887 skapades både åkermark och naturliga slåttermader. Senare tiders invallning har skapat mer kontinuerlig åkermark i ytterområdena.

Det nutida våtmarkskomplexet längs Emån domineras av ca. 200 hektar fuktängar bestående av blåtåtel och starr, som fortfarande hävdas med hjälp av bete och i viss mån slåtter. Områdena i sydost är de mest igenvuxna där videbuskage och även bladvass breder ut sig. De år Emån svämmar över de forna våtmarkerna ger en tillbakablick av hur hela landskapet en gång präglades av Emån.

Skogsmarkerna som omger de öppna markerna vid Emån, är av lövskogs- och blandskogskarkatär. Aspdominerade skogar ofta uppblandade med ek är vanligt i området och särskilt gamla ekar förekommer vid Ryningsnäs i norr.

Förutom att detta är en unik fågellokal så finns det även ett stort antal sällsynta insekter i området.

Ryningen är klassat som Natura 2000-område och restaurerades under 1990-talet då trädridåer och buskar togs bort. Vidare rotorfrästes starrängar och betesdjur släpptes på bete vilket gjort området attraktivare för fågellivet.

 

Dela

Recensioner

Karta

Alla fågellokaler
2021-07-02T13:36:05+02:00
Till toppen