fbpx
kungsfiskare 4000X3000
Alkärrets naturreservat
2009 05 08 0151

Hulingen är en fin fågelsjö och en utmärkt rastlokal för flyttande fåglar höst och vår.

Hulingen har en utpräglad slättsjökaraktär med omfattande bladvassområden, framförallt i de södra delarna.

Södra delen av Hulingen är till större delen avsatt som fågelskyddsområde. Här kan du bland annat se rördrom, brun kärrhök, skäggmes, gräsand, kricka, bläsand, skäggdopping, sothöna, knölsvan, sångsvan, kanadagås och grågås. Fiskgjuse häckar inte vid sjön men kommer regelbundet och fiskar. På våren brukar sjön även besökas av skedand, årta och salskrake.

Bästa observationsplatserna för södra Hulingen och Lönekullaviken är vid något av de båda tornen. Det norra kommer du till via byn Järnudda. Till det södra tornet kommer du via Målilla mot Hagelsrum.

Under våren och och hösten, främst vid dåligt väder rastar det ibland mycket fåglar i norra delen och bland de som kan dyka upp kan nämnas svärta, sjöorre, ejder och alfågel.

De bästa observationsplatserna finns vid Hultsfreds Camping, och vid ”stenbryggan”. Campingen når du från vägen mot Basebo. Stenbryggan når du enklast om du följer vägen mot bostadsområdet ”Strandlyckan”. Under hösträcket har du möjlighet att se ormvråk, fjällvråk, sparvhök, blå kärrhök, duvhök, stenfalk, tornfalk.

Dela

Recensioner

5/5 för 2 år sedan

Mycket fint

4/5 för 2 år sedan

Naturskönt område

5/5 för 3 år sedan

5/5 för 2 år sedan

Karta

Alla fågellokaler
2021-07-02T13:36:06+02:00
Till toppen