fbpx

Målilla mekaniska verkstad

Verkstaden var verksam mellan 1907 till 1991 och har bevarats med delar av den i ursprungligt inredningen. Idag har hembygdsföreningen för kurser i motorvård i lokalerna.

Målilla Mekaniska Verkstad startade 1907 och lades ned 1991. Både den första motorn från 1908 och den sista från 1958, finns bevarade i Målilla motormuseum i hembygdsparken.
Carl August Alm flyttade till Målilla i början av 1900-talet. Han startade Målilla Mekaniska Verkstad. Han fick handelsrättigheter den 26.10.1907. Från början bestod verksamheten huvudsakligen av reparationsarbeten och det tillverkades även en del cyklar. Den första motorn var klar för leverans år 1908. Alm tillverkade alla delar själv, även modellerna. Den första motorn såldes till prästgårdsarrendatorn i Karlstorp, där den drev ett tröskverk. Motorn såldes 1930 tillbaka till Alm. C.A. Alm hade även god hjälp av sina söner, som arbetade inom företaget.

År 1931 köptes Bruzaholms Bruk. Alm valde att själv driva Bruzaholm. Ansvariga för verksamheten i Målilla blev sönerna Erik och Axel Alm. År 1937 ombildades firman till aktiebolag. Under den nya ledningen utvecklades motorerna ytterligare. År 1940 presenterades en ny lättare dieselmotor. Det var den välkända DS-motorn. Denna motor var inte bara för industrin, utan såldes även som båtmotor.
Under krigsåren låg motortillverkningen nere. Firman var då engagerad i krigsindustrin. För att klara leveranserna var fabriken igång dygnet runt. Då projekterades också den första kompressorn som kom att presenteras år 1943.

År 1944 exporterades den första motorn och den följdes av åtskilliga andra. 1944 bytte företaget namn till Calmoverken. Produkterna har kommit till användning i alla delar av världen. År 1952 lämnade Erik Alm företaget. Axel Alm drev ensam vidare Calmoverken. År 1957 lanserade man den första svensktillverkade luftkylda dieselmotorn.

Dela

Alla museer & utställningar
2020-10-08T11:42:26+02:00
Till toppen