Alkärrets naturreservat

Alkärrets naturreservat, ett naturreservat i Hultsfred
Alkärrets naturreservat
Alkärret, ett naturreservat i Hultsfred

Alkärrets naturreservat är en av våra mest artrika skogsmiljöer, och är populär bland grodor, salamandrar och andra vattenlevande växter.

Tack vare den goda näringstillgången och de varierande fuktighetsförhållandena finns här ett 40-tal mer eller mindre hotade arter. Kärrsilja, kalla och kabbeleka är några av de örter som trivs här.

Alkärret är en ovanligt näringsrik sumpskog. Anledningen till detta är en liten bakterieliknande strålsvamp. Denna svamp ger upphov till knölbildningar i alens rötter och omförvandlar luftens kväve till sin tillväxt. Detta drar alen nytta av och får genom bakterierna ett näringstillskott. Överskottet på kväve gör att alen är det enda svenska trädslag som har råd att fälla gröna blad.

Typiskt för alkärret är de socklar som träden växer på. Dessa syns tydligt vid lågvatten. Alsocklarna är viktiga platser. Allra minst för skalbaggar och andra insekter som gärna övervintrar där. Här finns även mindre hackspett, grönsångare och gärdsmyg.

Det kommunala naturreservatet Alkärret har genomförts med bidrag från LONA – Lokala Naturvårdssatsningen.

 

Satsningen ses som ett viktigt steg för att ytterligare bredda och stärka det lokala och kommunala engagemanget för Sveriges natur. Nyckelorden för satsningen är bland annat naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa och den tätortsnära naturens bevarande och tillgänglighet. Även jämställdhets- och integrationsaspekter har knutits till bidragen.

 

Satsningen har genomförts som ett statsbidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt där högst 50 procent av projektens bidragsberättigade åtgärder kunnat få stöd.

Grundtanken har varit att de lokala idéerna och önskemålen ska vara drivkraften i projekten och att en rad olika typer av åtgärder ska genomföras. Alla projekt har dock omfattats av kravet på koppling till ett eller flera av Sveriges miljökvalitetsmål.

Alsocklarna är viktiga övervintringsplatser för skalbaggar och andra insekter. De kan även fungera som tillflyktsort vid översvämningar. Många mossor och ormbunkar t ex majbräken och kärrbräken trivs här. Det är heller inte helt ovanligt att granar börjar växa på socklarna.

Alkärret är en attraktiv miljö för fågelarter som mindre hackspett, grönsångare och gärdsmyg. En del livnär sig på alens frön och knoppar medan andra bygger bo och letar mat i de döda träden.

 

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Dela

Recensioner

4/5 för 3 veckor sedan

Ett väldigt litet naturreservat men ganska trevlig promenad om man t.ex väntar på tåget eller bussen.. något att göra iaf

3/5 för 3 år sedan

Kommunen har lagt så enormt lite tid och design runt Alkärret så de finns inte något direkt man skulle vilja se igen.

4/5 för 7 månader sedan

Fin upplevelse nära bebyggelse! Vackert!

5/5 för 3 år sedan

Naturreservatet är helt underbart efter en promenad på strandpromenaden. En avslappnad miljö fylld och fågelliv.

5/5 för 5 månader sedan

👍👍

Alla naturreservat
2022-07-26T09:44:34+02:00
Till toppen