fbpx
Alkärrets naturreservat, ett naturreservat i Hultsfred
Alkärrets naturreservat
Alkärret, ett naturreservat i Hultsfred

Alkärrets naturreservat är en av våra mest artrika skogsmiljöer, och är populär bland grodor, salamandrar och andra vattenlevande växter.

Tack vare den goda näringstillgången och de varierande fuktighetsförhållandena finns här ett 40-tal mer eller mindre hotade arter. Kärrsilja, kalla och kabbeleka är några av de örter som trivs här.

Alkärret är en ovanligt näringsrik sumpskog. Anledningen till detta är en liten bakterieliknande strålsvamp. Denna svamp ger upphov till knölbildningar i alens rötter och omförvandlar luftens kväve till sin tillväxt. Detta drar alen nytta av och får genom bakterierna ett näringstillskott. Överskottet på kväve gör att alen är det enda svenska trädslag som har råd att fälla gröna blad.

Typiskt för alkärret är de socklar som träden växer på. Dessa syns tydligt vid lågvatten. Alsocklarna är viktiga platser. Allra minst för skalbaggar och andra insekter som gärna övervintrar där. Här finns även mindre hackspett, grönsångare och gärdsmyg.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Dela

Recensioner

5/5 för 2 månader sedan

Väldigt fin plats

5/5 för 2 år sedan

Naturreservatet är helt underbart efter en promenad på strandpromenaden. En avslappnad miljö fylld och fågelliv.

5/5 för 2 år sedan

Härligt promenad stråk nära sjön Hulingen i Hultsfred!

3/5 för 2 år sedan

Kommunen har lagt så enormt lite tid och design runt Alkärret så de finns inte något direkt man skulle vilja se igen.

1/5 för 2 år sedan

Ser bedrövligt ut gallra och röja bort buskar

Alla naturreservat
2021-06-15T09:53:33+02:00
Till toppen