Alkärrets naturreservat

HemSe & göraSevärdheterNaturreservatAlkärrets naturreservat
Alkärrets naturreservat

Alkärret är en av våra mest artrika skogsmiljöer, och är populär bland grodor, salamandrar och andra vattenlevande växter.

Tack vare den goda näringstillgången och de varierande fuktighetsförhållandena finns här ett 40-tal mer eller mindre hotade arter. Kärrsilja, kalla och kabbeleka är några av de örter som trivs här.

Alkärret är en ovanligt näringsrik sumpskog. Anledningen till detta är en liten bakterieliknande strålsvamp. Denna svamp ger upphov till knölbildningar i alens rötter och omförvandlar luftens kväve till sin tillväxt. Detta drar alen nytta av och får genom bakterierna ett näringstillskott. Överskottet på kväve gör att alen är det enda svenska trädslag som har råd att fälla gröna blad.

Typiskt för alkärret är de socklar som träden växer på. Dessa syns tydligt vid lågvatten. Alsocklarna är viktiga platser. Allra minst för skalbaggar och andra insekter som gärna övervintrar där. Här finns även mindre hackspett, grönsångare och gärdsmyg.

Alla naturreservat

Upptäck

Ladda in fler
2020-01-09T12:31:21+01:00