fbpx

Slagdala naturreservat

IMG 20190808 145447
Alkärrets naturreservatIMG 20190808 145159

Slagdala naturreservat som ingår i Virserumsåsen räknas som en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar.

När inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan så formades åsen av smältvatten. Det förde med sig sten och grus i isens tunnlar och sprickbildningar. Området i sig har ett geologiskt värde. På åsryggen växer främst tall.

I den nordvästra delen växer det rikligt med tallplantor och några enstaka enar. Marken täcks av gräsarterna fårsvingel och rödven.

Dela

Alla naturreservat
2020-11-10T09:17:43+01:00
Till toppen