Hulingsryds naturreservat

En bro till Hulingsryds naturreservat
Alkärrets naturreservat
En träbro med höstlöv

Hulingsryd ligger norr om sjön Hulingen och erbjuder lundartade åmiljöer, lummiga strandskogar, torra tallskogar, öppna betesmarker och fuktiga alkärr.

Stora delar är idag bevuxet med skog, men för bara hundra år sedan kännetecknades landskapet av bördiga slåtterängar och öppna naturbetesmarker. I området växer ett flertal gamla hagmarksekar som härstammar från den tiden.

Strandskogen är en lummig miljö med alkärr och korvsjöar. Här domineras området av klibbal, ek, asp, lönn och sälg. Undervegetationen är bitvis tät och näst intill ogenomtränglig. Den höga luftfuktigheten gynnar många lavar, mossor och svampar. Här finns även kungsfiskaren och den mindre hackspetten.

Silverån rinner genom reservatet. Här trivs abborre, mört, braxen och gädda. Har du tur kan du även få syn på en utter.

Dela

Recensioner

5/5 för 2 månader sedan

En mysig liten promenad med fina vattendrag och stor variation av växter.

3/5 för 11 månader sedan

Den var lite rörigt då de håller på att göra iordning den. Men den kommer att bli väldigt bra när den är klar. Gick den röda rundan o den var fin o den nya bron var oxå fin o bra

4/5 för 3 år sedan

Ett vackert ställe med ett variationsrik natur vid silverån, finns en slinga där man kan vandra, värt ett besök.

5/5 för 2 år sedan

Hulingsryds naturreservat är en underbar plats med tät skog alldeles intill en å med tillhörande promenadstråk.

4/5 för 3 år sedan

En fin naturupplevelse

Alla naturreservat
2022-04-05T10:34:51+02:00
Till toppen