fbpx

Kraskögle naturreservat

Kraskögle naturreservat
Alkärrets naturreservat
Kraskögle naturreservat

I Kraskögle har skogen fått stå orörd i generationer. Terrängen är ett spår av inlandsisens avsmältning.

Barrnaturskogar av denna typ och storlek är ovanliga i den här regionen. Terrängen är kuperad och storblockig. I naturreservatet växer en naturskogsartad barrblandskog. Här frodas granskogen och även den magrare tallskogen. Det finns gott om grov asp och björk men också enstaka ek, sälg och klibbal. Skogen är omkring 100 år.

Det finns en rik fauna och flora. Bland arter som är beroende av denna typ av mark och natur kan nämnas tandrot, skärmstarr, vätteros och vårärt.

Dela

Alla naturreservat
2020-10-07T09:04:58+02:00
Till toppen