fbpx
PXL 20210618 055228643 scaled
Alkärrets naturreservat
PXL 20210618 055055022 scaled

Mörlunda-Tveta Hembygdsförening bildades år 1963 och år 1965 uppfördes den första byggnaden på Hembygdsområdet. Den så kallade ”Turkstugan” (4) som lär vara minst 300 år gammal. Den byggdes ursprungligen i Björkenäs vid Mjölkjölehorve där drängen Jonas Jonsson Turk köpte den för 30 riksdaler. Det berättas att han bar stugan stock för stock till Tulunda. Jonas Jonsson Turk byggde sedan upp den intill Häradsvägen. År 1965 skänktes stugan av Elof Karlsson i Tulunda till hembygdsföreningen och den flyttades till hembygdsparken.

Karta över Blåbärskullen

Övriga byggnader på området är:

Linbastun (1) flyttad från hult och skänkt av Kal Pettersson år 1974.

Kaffestugan (2) byggdes år 1994 och är öppen för kaffeservering när annan aktivitet pågår i parken.

Ävlingebostugan (3) är en tvåvånings mangårdsbyggnad från 1700-talet som flyttades till parken år 1969 från Ävlinge.

Turkstugan (4) – Se ovan.

Vällingklockan (5) är skänkt av Holmens bruk och flyttades från Ryningsnäs herrgård år 1970. – Vällingklockor användes från 1600-talet på större gårdar för att underrätta tjänstefolket om arbetets början och slut samt om måltidsuppehåll.

Loftbod (6) Skänkt av jägmästare nilsson, Vimmerby och flyttades till parken från Elsebo, Stora Aby år 1966.

Dass (7) Dasset flyttades till hembygdsparken från Lundsby prästgård år 1975

Såghus (8) Sågen med ångmaskinen skänktes av bröderna Valnar och Bengt Danielsson från Bösebo år 1973. Ångmaskinen är tillverkad av Munktells Verkstäder år 1905.

Loge (9) Logen och ladugården från 1800-talet flyttades till parken från Hammarsebo år 1972. Skänkt av Erik Svensson Stora Aby. Logen är inredd till museum.

Tändkulemotor (10) tillverkad 1933 av Beijers Motorfabrik i Vimmerby kommer från Ruda och har använts för att driva tröskverk.

Brandstation (11) byggd i mitten av 1990-talet för att härbärgera Mörlunda kommuns gamla brandbil av märket Chevrolet, 1938-års modell.

Övriga byggnader på området är: Linbastun (1) flyttad från hult och skänkt av Kal Pettersson år 1974.

Kaffestugan (2) byggdes år 1994 och är öppen för kaffeservering när annan aktivitet pågår i parken. Ävlingebostugan (3) är en tvåvånings mangårdsbyggnad från 1700-talet som flyttades till parken år 1969 från Ävlinge. Turkstugan (4) – Se ovan.

Vällingklockan (5) är skänkt av Holmens bruk och flyttades från Ryningsnäs herrgård år 1970. – Vällingklockor användes från 1600-talet på större gårdar för att underrätta tjänstefolket om arbetets början och slut samt om måltidsuppehåll.

Loftbod (6) Skänkt av jägmästare nilsson, Vimmerby och flyttades till parken från Elsebo, Stora Aby år 1966. Dass (7) Dasset flyttades till hembygdsparken från Lundsby prästgård år 1975

Såghus (8) Sågen med ångmaskinen skänktes av bröderna Valnar och Bengt Danielsson från Bösebo år 1973. Ångmaskinen är tillverkad av Munktells Verkstäder år 1905.

Loge (9) Logen och ladugården från 1800-talet flyttades till parken från Hammarsebo år 1972. Skänkt av Erik Svensson Stora Aby. Logen är inredd till museum.

Tändkulemotor (10) tillverkad 1933 av Beijers Motorfabrik i Vimmerby kommer från Ruda och har använts för att driva tröskverk.

Brandstation (11) byggd i mitten av 1990-talet för att härbärgera Mörlunda kommuns gamla brandbil av märket Chevrolet, 1938-års modell.

Dela

Recensioner

5/5 för 8 månader sedan

En vacker och nostalgisk plats med eget brandbil=)

5/5 för 2 år sedan

Vi besökte hembygdsparken i samband med Upptäckardan. En riktigt trevlig park fylld med gamla hus.

Alla hembygdsgårdar
2021-06-29T11:15:11+02:00
Till toppen