fbpx

Grönudde naturreservat

Grönudde naturreservat
Alkärrets naturreservat
Grönudde naturreservat

Hela området Grönudde har naturskogskaraktär, det vill säga snarlikt urskog.

Skogen i området består av blockig hedartad tallskog och gammal blandbarrskog som domineras av gran och olika typer av sumpskog. I reservatet ligger sjön Ver.

I området har bland annat blomskägglav, skärelav, dvärgbägarlav, tallticka, knärot, asppraktbagge, sångsvan, tjäder, stjärtmes, mindre korsnäbb, flera av våra hackspettsarter och utter skådats.

Dela

Alla naturreservat
2020-10-07T09:07:56+02:00
Till toppen