Може да се види и чуе во Холтсфред!

Организирајте настани во општината Холтсфред. Силната традиција на организирање настани создаде силна мрежа со неверојатна експертиза. Тоа исто така значи кратки патеки за уредување на работите во различни области што се потребни на некој настан.

Хултсфред е релативно мала општина, чисто во однос на населението, но бројот на настани и арени за одржување на настани е многу. На пример, секоја година се договараат околу 150 музички настани, има многу ентузијасти кои работат по мотото, не оди, сеедно функционира. Дали сте заинтересирани за организирање настани или сакате помош за развој на постоечки? Започнете со пополнување на „почетните единаесет“ со единаесет едноставни прашања за одговор, кои потоа ги испраќате до Управата за култура и одмор.

Примери на настани во рамките на
тема Музика и култура, мотор и спорт и здравје

За повеќе настани, видете го календарот на настани на visithultfred

Архива на шведски карпи
Библиотека Халсфред

Круг на уметност и култура

Концерти на
Хотели Хулинген

Вирсеруми
Уметничка галерија

Запознајте ја моќта на тракторот

Носталгија

Лебдат

Ден на моторот

Пролет Халтсфред

Здравствен саем

Е-спортови

Speedway