Без оглед на времето и сезоната, посетата на игралишта често се цени. Постојат неколку новоизградени паркови со активности со простор за игра и имагинација.

  • PXL 20210618 060626823 намалени

Игралиште на Мерлунда

Игралишта|

Играјте наоколу во игралиштето во Мерлунда - еве кои возбудливи работи можете да ги откриете! Алатки и атракции Рамка за качување Игра за качување за мали деца Лулашки

  • ALEX5809 намален

Игралиштето на Köpingsparken

🏞️ Паркови и видиковци, Игралишта, ⚾ Куглање, 🎺 Музика|

Паркот во Холтсфред е во духот на музиката, каде студенти од Линдбломсколан нацртаа цртежи како предлози за тоа како тие сакаат да изгледа. Во непосредна близина на паркот има терени за буле и убави зелени површини.

На врвот