Ако сакате да го видите Хултсфред од нова страна, еден од општинските паркови и видиковци се совршени дестинации за екскурзија. Посетете убава Градина за теле или пријатна Градина со билки

  • ALEX5809 намален

Игралиштето на Köpingsparken

🏞️ Паркови и видиковци, Игралишта, ⚾ Куглање, 🎺 Музика|

Паркот во Холтсфред е во духот на музиката, каде студенти од Линдбломсколан нацртаа цртежи како предлози за тоа како тие сакаат да изгледа. Во непосредна близина на паркот има терени за буле и убави зелени површини.

  • ALEX3509 намален

Градина за теле

🏞️ Паркови и видиковци|

Овде ќе најдете градина со билки, повеќегодишни цветни леи, градина со рози, овоштарник, област за скара и кафе и продажба на растенија. Градината е управувана од непрофитно здружение, кое започна во 2004 година од голем број ентузијасти

Misterhultutsikten

🏞️ Паркови и видиковци|

Misterhultutsikten, ридскиот терен во областа значи дека има многу убави гледишта. Еден од најубавите погледи што можете да ги доживеете од Мистерхолтберџет, преку Вирсерумссјан

На врвот